Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
VALLÈS bufet d´Advocats


Datos Contacto


Pl. Francesc Macià, 8, 2n 1a
08029  Barcelona
Tel. 934 300 212/934 305 955
Fax 934 305 955  MEMBRES DEL DESPATX
Sr. Jordi Vallès Fortuny. Fundador del Bufet. Llicenciat en Dret (1955) i Titular Mercantil (1956) per la Universitat de Barcelona. Membre de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Exmembre de la Asociación Literaria y Artística para la Defensa de los Derechos de Autor (ALADDA), Grupo Español de la Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) i dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Terrassa (1956), Sant Feliu de Llobregat (1958), Sabadell (1969), Granollers (1976), Mataró (1978), Manresa (1979), Vic (1982) i Girona (1982).
Sr. Miquel Ángel Vallès Blistin. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1993). Diploma i Seminari de Dret Civil Català. Secretari de la Secció de Drets d´Autor i Propietat Intel·lectual del Col·legi d´Advocats de Barcelona.
Membre dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Barcelona (1993), Granollers (1995), Mataró (1995), Sabadell (1995), Sant Feliu de Llobregat (1995) i Terrassa (1995).

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1956.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Civil. Contractació. Reclamació de crèdits. Indemnitzacions. Assegurances. Dret Immobiliari. Arrendaments. Dret d´Autor. Propietat Intel·lectual. Honor. Imatge. Marques i Patents. Dret Mercantil. Societats. Competència. Publicitat. Consumidors i Usuaris. Associacions i fundacions. Matrimonial. Família. Herències. Dret Civil de Catalunya. Arbitratge. Procediments judicials.

   LLENGÜES DE TREBALL
Català, Castellà, Francès i Anglès.

  RESUMEN
Bufete de Abogados fundado en 1956.
Áreas de Trabajo: Derecho Civil. Contratación. Reclamación de Créditos.Indemnizaciones. Seguros. Derecho Inmobiliario.Arrendamientos. Derecho de Autor. Propiedad Intelectual. Honor. Imagen. Patentes y Marcas.Derecho Mercantil. Sociedades. Competencia. Publicida Arbitraje. Matrimonial. Procedimientos Judiciales. Familia. Herencias. Derecho Civil de Cataluyna.
Idiomas: Castellano, Catalan, Inglés y Francés.


Law firm founded in 1956.
Areas of practice: Civil Law, Contracting, Credit Claims, Indemnities, Insurances, Building Companies Law, Leasing, Copyright Law, Intellectual Property, Honour, Image, Patents and Trade Marks, Commercial Law, Companies, Concurrence, Publicity, Consumer and Users, Association and Foundations, Marriage Law, Family Law, Inheritances, Catalonian Civil Law, Arbitration, Legal Procedures.
Languages spoken: Catalan, Spanish, French and English.