Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
SERRA RUAIX ADVOCATS


Datos Contacto


Mandri, 13, Pr. 1
08022  Barcelona
Tel. 932 531 442
Fax 932 112 557
  MEMBRES DEL DESPATX
Sr. Josep Serra Ruaix. Llicenciat en Dret per la UNED i INEDE (1991). Membre dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Barcelona (nº 21814) i Alacant (nº 3889).
Sr. Alex Soler Baeza.

  ANY QUE VA SER FUNDAT
2000.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Civil.
Dret Mercantil.
Dret Societari i Penal.
Dret Econòmic.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, català, anglès i francès.

  HORARI
Dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 20h.

  RESUMEN
Sr. Josep Serra Ruaix. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Sr. Alex Soler Baeza.
Despacho fundado en 2000.
Áreas de Trabajo: Derecho Civil. Derecho Mercantil. Derecho Societario y Penal. Derecho Económico.
Idiomas: castellano, catalán, inglés y francés.


Josep Serra Ruaix. Law Degree by the UNED.
Alex Soler Baeza.
Office founded in 2000.
Areas of Practice: Civil Law. Commercial Law. Societary and Criminal law. Economy Law.
Languages: Spanish, Catalan, English and French.