Economistes Auditors Manresa
www.auditorsmanresa.com

AUDIT MANRESA, S.L.
Economistes Auditors

L'EMPRESA PROFESSIONALS AUDITORIA PERITATGES ENLLAĮOS ABSTRACT

Contactar

   

Passeig Pere III, 24, 5º
08242 MANRESA (Barcelona)
Tel. 938 720 311
Fax 938 721 401


Localització despatx

www.auditorsmanresa.com
auditmanresa@auditmanresa.com 

Horari:
Dilluns a divendres
de 9h. a 14h. i de 16h. a 19h.

ECONOMISTES AUDITORS BARCELONA
AUDIT MANRESA

AUDIT MANRESA, S.L. empresa fundada a Manresa el 1989 que desenvolupa la seva activitat en l'āmbit de l'Auditoria i la Consultoria.

AUDIT MANRESA, S.L. amb un equip professional integrat per economistes i auditors amb àmplia experiència en el sector empresarial.

En l'ārea de l'Auditoria, realitzen auditories de comptes anuals individuals i consolidats, obligatòria o voluntària, dels estats financers, de balanç, del compte de pèrdues i guanys, ...

A l'ārea Pericial elaboren informes econòmic-financers, peritatges judicials, peritatges de part, informes diversos davant reclamacions judicials, proves pericials, Due diligence.

Àmbit d´actuació: Catalunya i Balears.

Idiomes de treball: castellà, català, francès i anglès.

Acreditada por Thesauro