Procuradores Girona, Santa Coloma de Farners y Blanes
www.procuradoresgirona.es
Procuradora de los Tribunales de Girona, Santa Coloma de Farners y Blanes
ELISENDA PASCUAL SALA

 
Avda. Jaume I, 42, Entlo. 1º
17001 GIRONA
Tel. 972 219 848 - Fax 972 201 782
Móvil 625 460 784
Horario: Lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h.

www.procuradoresgirona.es

 elisendapascual@corporacio.com

PRESENTACIÓN
PARTIDOS JUDICIALES
SERVICIOS
ENLACES
INFORMES
PRESUPUESTOS
RESUMEN / ABSTRACT
LOCALIZACIÓN
 

RESUMEN
Elisenda Pascual Sala. Llicenciada en Dret per la UNED. Procuradora dels Tribunals.
Llengües: català i castellà.
Despatx fundat l´any 1994.
Partits judicials d´actuació: Girona, Santa Coloma de Farners i Blanes..
Serveis: Representació de les parts en tot tipus de processos davant els tribunals del partit judicial.
Diligència d´exhorts, oficis i manaments. Control d´assenyalaments i terminis de tots els assumptes. Control de recuperacions, subhastes, possessions, embargaments. Gestió i consultes en registres de la propietat, registre mercantil, registre civil, tràfic,... Gestions en administracions públiques (ajuntaments, delegacions territorials, etc.). Publicació d´edictes i anuncis oficials en BOE, BOP i altres mitjans de comunicació.

ABSTRACT
Elisenda Pascual Sala. Bachelor degree in Laws,UNED.
Languages: Spanish and Catalan.
Office founded: 1994.
Judicial districts: Girona, Santa Coloma de Farners and Blanes..
Services: Representation on behalf of individuals in any type of procedures before the courts of the judicial districts. Exhorts, official letters, writs. Control over installments of any type. Control over recuperations, auctions, possessions, seizures. Management and consulting in property, commerce, civil registers. Management in public administrations. Publication of edicts and official announcements in press. Office possesses all the means, necessary to provide punctual information in question.

                     
acreditada por Thesauro Ediciones