Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
BUFETE ROIG-GUERRERO


Datos Contacto


Roger de Lluria nº 117, 1er 2a
08037  Barcelona
Tel. 932 724 700
Fax 932 724 701
  MEMBRES DEL DESPATX
Sr. Adalberto Guerrero Pérez. Soci fundador i Director, Àrea de Dret Civil i Mercantil. Llicenciat en Dret per la Facultat de Valladolid (1984). Col·legiat nº 14.181 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Especialitzat en dret societari, fallides i suspensions de pagaments, dret immobiliari i de la construcció, arrendaments i dret de successions.
Sr. Martín Roig Navarro. Soci fundador i Director, Àrea de Dret Penal. Llicenciat en Dret per la Facultat de Barcelona (1985). Col·legiat nº 14717 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Especialitzat en dret de l´assegurança, reclamacions per accidents de circulació i per imprudències professionals i delictes socioeconòmics.
Sr. Josep Aregall Picamal. Soci. Àrea de Dret Laboral i de la Seguretat Social. Llicenciat en Dret per la Facultat de Barcelona (1986). Col·legiat nº 15.655 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Especialitzat en reclamacions a la Seguretat Social, Inem i davant el Jutjat Social.
Sra. Carmen Varela Alvarez. Sòcia. Àrea de Dret de Família. Llicenciada en Dret per la Facultat de Barcelona (1992). Col·legiada nº 18975 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Especialitzada en separacions, divorcis, regulació de parelles de fet, reclamacions de guardes i custodies i de tot tipus de pensions alimentaries, compensatòries, etc...

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1986.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret civil (successions, matrimonial, incapacitacions, regulació parelles de fet, dret de la construcció, arrendaments, dret bancari, dret de la propietat, drets reals i hipotecari,...).
Dret mercantil (dret de societats, reclamacions i insolvències, dret bancari, suspensions de pagaments, fallides,...).
Dret penal (reclamacions indemnitzatories per accidents de trafic, delictes socioeconòmics, imprudències professionals,...).
Dret laboral (reclamacions per acomiadament, resolució de contracte laboral, reclamació de prestacions de l´INEM i de la Seguretat Social, expedients de regulació d´ocupació...).
Dret processal (tramitacions de tot tipus de processos judicials civils, penals, matrimonials o laborals).

  ASSOCIACIONS A LES QUE PERTANY
Circulo Legal.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Francès i Àngles.

  RESUMEN
Despacho fundado en 1986 por Adalberto Guerrero Pérez y Martín Roig Navarro. Están completamente establecidos en Cataluña, Madrid, Andorra y Portugal.
Áreas de Trabajo: Derecho Civil (deudas e insolvencias, Derecho de Familia y Hereditario...). Derecho Mercantil (propiedad inmobiliaria e hipotecas). Derecho Penal (criminal, empresas, automoviles). Miembros de Circulo Legal (Asociación con abogados en Cataluña, Madrid, Valencia, Milán y Portugal).


Law firm founded in 1986 for Adalberto Guerrero Pérez y Martín Roig Navarro. They are fully implemented in Catalonia, Madrid, Andorra and Portugal.
Areas of practice: Civil Law (Debts and insolvencies, Family and Inheritance Law, family Law...); Commercial Law (real state and mortgages); Criminal law (Criminal Businness, motoring Law). Member’s of Circulo Legal (association with lawyers in Cataluña, Madrid, Valencia, Milán and Portugal).