Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
OCTAU, S.L.
Oficina Consultora Tecnica
d´Arquitectura i UrbanismeDatos Contacto


Ortigosa, 14, 1r 1a
08003  Barcelona
Tel. 932 680 268
Fax 932 682 338

  MEMBRES DEL DESPATX
Sr. Jordi Marrot Ticó.
Arquitecte Tècnic. Màster en patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic (UPC). Expert Universitari en Gestió i Assessorament Immobiliari per la Universitat de la Rioja.Membre de la llista de perits de part del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Col·laborador tècnic del servei MUSSAT del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Col·laborador tècnic del Centre Tècnic de Rehabilitació del Departament d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (CTR). Col·laborador tècnic i assessor de la “Asociación Nacional del Poliestireno Expandido” (ANAPE).
Col·legiat núm. 8208 del Col·legi d’Aparelladors i d’Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Sr. Eudald Pérez Mayol.
Arquitecte. Diplomatura d´Arquitectura Legal i Forense (2003). Membre de l’Agrupació d’Arquitectes experts pericials i forenses de Catalunya. Membre de la llista de Perits Judicials del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per la demarcació de Lleida. Membre de la llista d’arquitectes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per realitzar certificats de seguretat dels paraments exteriors dels edificis.
Col·legiat núm. 23623 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

  GESTIÓ I SERVEIS
Edificació.
Urbanisme.
Consultoria.
Informes, dictàmens i peritatges.
Assessorament en urbanisme i edificació.
Projectes d’edificació i urbanisme.
Consultoria d’estructures.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà i Català.

  PARTITS JUDICIALS D´ACTUACIÓ
Barcelona i Lleida.

  RESUMEN
Sr. Jordi Marrot Ticó.Arquitecto Técnico. Master en Patología, Diagnosis y Técnicas de Rehabilitación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Sr. Eduald Pérez Mayol. Arquitecto.
Servicios: edificación, urbanismo, consultoría, informes, dictámenes y peritajes, asesoramiento en urbanismo y edificación, proyectos de edificación y urbanismo, consultoría de estructuras.
Idiomas: castellano y catalán.


Sr. Jordi Marrot Ticó. Quantity Surveyor. Master in Pathology, Diagnosis and Technics of Rehabilitation of the ArchitectonicInheritance by Catalonian Polytechnical University.
Sr. Eduald Pérez Mayol. Architect. Services: Building. Town-Planning. Consulting. Report, dictum and Expert works. Building and town-planning advising. Town-Planning and building projects. Structure consulting.
Languages: Spanish and Catalan.