Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
MESTRAL AGRONOMS, S.L.


Datos Contacto


Raval Martí Folguera, 8, 3º 2ª
43201  Reus (Tarragona)
Tel. 977 127 027
Fax 977 127 058
Móvil 636 960 610/636 960 611

  MEMBRES DEL DESPATX
Sra. Núria Martí i Rovira. Enginyera Agrònoma per la Universitat de Lleida. Col·legiada núm. 858 del Col·legi Oficial d´Enginyers Agrònoms de Catalunya. Enginyera Tècnica Agrícola per la Universitat Politècnica de Catalunya. Col·legiada núm. 1831 del Col·legi Oficial d´Enginyers Tècnics Agrícoles de Lleida.
Sra. Clara Santiveri i Gasso. Enginyera Agrònoma per la Universitat de Lleida. Col·legiada núm. 857 del Col·legi Oficial d´Enginyers Agrònoms de Catalunya. Enginyera Tècnica Agrícola per la Universitat de Lleida. Col·legiada núm. 2041 del Col·legi Oficial d´Enginyers Tècnics Agricoles de Lleida.

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1994.

  GESTIÓ I SERVEIS
Enginyeria agronòmica en general.
Peritacions.
Informes.
Taxacions.
Tramitació i gestió d´ajuts.
Projectes.
Sol·licitud de llicències.
Projectes de granges.

  ÀMBIT D´ACTUACIÓ
Catalunya.

  HORARI
Dilluns 8h. a 15h. i de 16h. a 18h.
Dimarts a divendres de 8h. a 15h.

  RESUMEN
Sra. Núria Martí i Rovira. Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Lleida. Ingeniera Técnica Agrícola por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Sra. Clara Santiveri i Gasso. Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Lleida. Ingeniera Técnica Agrícola por la Universidad de Lleida.
Despacho fundado en 1994.
Servicios: Ingeniería agronómica en general. Peritaciones. Informes. Tasaciones. Tramitación y gestión de ayudas. Proyectos. Solicitud de licencias. Proyectos de granjas.


Núria Martí i Rovira. Agricultural Sciences degree, Lleida University. Agricultural Technical Enginneering at the Polytechnic University of Catalunya.
Clara Santiveri i Gasso. Agricultural Sciences degree, Lleida University. Agricultural Technical Enginneering at the Polytechnic University of Catalunya.
Office founded in 1994.
Services: Egricultural Enginneering. Expert works. Reports. Appraisals. Aids’proceedures and management. Projects. Licences’ requests. Farm projects.