Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
MIGUEL ÁNGEL MAJADAS MARTÍNEZ


Datos Contacto


Arquímides, 244, 2º 1ª
08224  Terrassa (Barcelona)
Tel. 937 893 027
Fax 937 336 102

  PERFIL PROFESSIONAL
Sr. Miguel Ángel Majadas Martínez. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992). Curs de postgrau en Direcció d´Empresa en la Escola Universitària de la Caixa d´Estalvis de Terrassa (EUNCET). Participació en cursos i seminaris tals com "Comerç Electrònic i Telecomunicacions" (Col·legi d´Advocats de Terrassa), "Delictes Econòmics" (Centre d´Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya), "Tutela de Drets Fonamentals" (Universitat Autònoma de Barcelona), i uns altres. Màster de Consultor Legal en Tecnologías de la Información impartit pel despatx Jausas, Nadal & Vidal de Llobateras Advocats, la consultoria tecnològica Transiciel i la Consultoria en Recursos Humans ICSA.
Membre dels Il·lustres Col·legis d´Advocats de Terrassa (nº 1515) i Sabadell (nº 1719).

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1997.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Penal.
Dret Civil.
Dret Matrimonial.
Telecomunicacions.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Anglès i Francès.

  ALTRE MEMBRE DEL DESPATX
Sr. Juan Luis Aceituno Ruiz. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998). Col·legiat nº 2017 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Terrassa.
Àrees: Dret Administratiu y Urbanistic.

  RESUMEN
Sr. Miguel Ángel Majadas Martínez. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Master de Consultor Legal en Tecnologías de la Información.
Despacho fundado en 1997.
Áreas de Trabajo: Derecho Penal. Derecho Civil. Derecho Matrimonial. Telecomunicaciones.
Idiomas: Castellano, Catalan,Inglés y Francés.
Colaborador: Sr. Juan Luis Aceituno Ruiz. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona.


Sr. Miguel Ángel Majadas Martínez. Graduate in Law, Barcelona Autonomous University. Postdegree Course in business in Company Management, Terrassa Universitary College. Master in Legal Consulting on Information Technology.
Founded in 1997.
Areas of Practice: Criminal law. Civil Law. Marriage Law. Telecommunication Law.
Languages: Spanish, English and French.
Collaborator: Sr. Juan Luis Aceituno Ruiz. Graduate in Law, Barcelona Autonomous University.