Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
FRANCESC VERDAGUER I NADAL


Datos Contacto


Ferrer de Blanes, 7, 2º 1ª
08012  Barcelona
Tel. 932 375 371
Móvil 610 209 756


  PERFIL PROFESIONAL
D. Francesc Verdaguer i Nadal. Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Barcelona (1974). Colegiado nº 4221 del Col·legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (1975). Curso de Instalación de la Edificación por el Col·legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Curso de Práctica Jurídica por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Cursos postgrado: Suelos, geotècnia (1976) COAATB; Administració Pública (1986) COOATB; Urbanisme bàsic (1987) Col·legi d´Advocats; Gestió d´Urbanisme (1986) COOATB; Estudis i Pla de Seguretat en el Treball (1991) COOATB; Patologia i Rehabilitació d´obres de formigó INTEMAC (1991); Gestió d´Obres Municipals (1991) Diputació de Barcelona; Curs pràctic de Construcció (1993) COOATB; Urbanisme i Dret a la construcció (1994) COOATB; Valoracions immobiliàries (1994) COOATB; Instal·lacions a l´edificació Ciclea (I i II (1994 i 1995) COOATB; Conservació i reparació d´edificis, Sostres (1995) ADIGSA; Peritatge Judicial (1996) U.P.C. Seguretat i salut laboral (1998) COOATB; Pressupostos i Control TCQ 2000 (1999) ITEC; Control de Qualitat (1999) COOATB; Estructures de parets de càrrega en edificis existens (2001) COOATB.
Intervención e informes ante jurados, juicios de menor cuantía, cognición, contencioso-administrativo (TSJC).
Arbitrajes de equidad.

  AÑO DE FUNDACIÓN
1974.

  GESTIÓN Y SERVICIOS
Peritaciones.
Redacción de proyectos.
Dirección de obras.
Estudios.
Valoraciones y certificaciones.
Patologías de la construcción.
Mediciones.

  ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nacional, preferentmente Catalunya.

  HORARIO
Lunes a viernes de 16h. a 20h.


Francesc Verdaguer i Nadal. Quantity Surveyor, Barcelona Polytechnical University.
Office founded in 1974.
Services: Expert works. Projects. Work management. Valuation and Certifications. Pathology of the
construction. Measuring, etc.