Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
FRANCESC RAFAEL JOVE TORRENT


Datos Contacto


Av. Rovira Roure, 79, casa 1a
25198  Lleida
Tel. 973 254 103
Fax 973 254 103
Móvil 619 287 590


  PERFIL PROFESSIONAL
Sr. Francesc Rafael Jové Torrent. Llicenciat en Arquitecture Tècnica per la Universitat Politècnica de Barcelona (1981). Cinc cursos d´Arquitectura Superior. Master de Peritacions, Valoracions i Taxacions per la Universitat Politècnica de Barcelona. Master en Patologia d´Estructures a Lleida.
Col·legiat nº 280 del Col·legi Oficial d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida.
Sr. Ramón Batalla i Rosselló. Arquitecte Superior.
Sr. Carles Guerrero Salas. Arquitecte Superior.

  GESTIÓ I SERVEIS
Peritacions.
Informes.
Dictàmens.
Arquitectura.
Urbanisme.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català i Francès.

  HORARI
Dilluns a divendres de 9h. a 14h. i de 16h. a 19h.

  RESUMEN
Sr. Francesc Rafael Jové Torrent. Licenciado en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Barcelona. Master de Peritaciones, Valoraciones y Tasaciones por la Universidad Politécnica de Barcelona.Master en Patología de Estructuras en Lleida.
Servicios: Peritaciones. Informes. Dictámenes. Arquitectura. Urbanismo.
Idiomas: Castellano, Catalan y Francés.


Sr. Francesc Rafael Jové Torrent. Degree in Quantity Surveyorure by the Barcelona Polytechnical University. Master in Valuation and appraisasal. Master in Structure pathology.
Sr. Ramón Batalla i Rosselló. Architect.
Sr. Carles Guerrero Salas. Architect.
Services: Expert works. Reports. Dictums. Architecture. Town-Planning.
Languages: Spanish, Catalan and French.