Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
FÀBREGAS AVDOCATS ASSOCIATS
BFODatos Contacto


Pº de Gracia, 112, 3º
08008  Barcelona
Tel. 934 876 717 / 934 584 908
Fax 934 882 023

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1988.

  MEMBRES DEL DESPATX
SOCIS FUNDADORS
Sr. Joaquim Ma. Fàbregas i Pedrell.

PROFESSIONALS

29 advocats, 8 economistes, 4 graduats socials, 2 investigadors privats, 2 agents de la propietat immobiliària, 1 agent de la propietat intel·lectual.

EQUIP DIRECTIU
Sra. Isabel Batalla Copé. Advocada.
Sr. Xavier Carbonell Segria. Economista.
Sr. David Serra Salomón. Graduat Social.

  DELEGACIONS
Despatxos associats a: Alacant, Bilbao, Castelló, Còrdova, La Corunya, Girona, Granada, Les Palmes de G.C., Lleida, Logronyo, Marbella, Madrid, Múrcia, Palma de Mallorca, Salamanca, San Sebastià, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, València, Valladolid, Vitòria i Saragossa.

Membres de International Lawyers Group (I.L.G.): Andorra, Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic, Noruega, Panamà, Portugal, Suècia, Regne Unit, Estats Units d’Amèrica (Nova York, Los Ángeles, Miami), Veneçuela.

  ÀREES D´ACTUACIÓ
Dret Civil: patrimonial, contractació, immobiliari, successori, família, mediació.
Mercantil i societari: àmbit contractual, competència, bancari-bursàtil, assegurances, franquícies, fusions i adquisicions, propietat industrial i intel·lectual, concursal (fallides i suspensió de pagaments), publicitat.
Laboral: assessorament empresarial i direcció d’assumptes contenciossos davant l’ordre social.
Processal: civil, penal, administratiu.
Penal: amb especial atenció a delictes econòmics.
Administratiu: dret urbanístic, medi ambient.
Dret de les Tecnologies de la Informació.
Dret Internacional: dins les seves vessants; civil, penal, mercantil i laboral.
Assessorament i gestió fiscal i comptable.
Assessorament i gestió laboral.
Investigació Privada i comercial o de solvència.

  FILOSOFIA
La filosofia del Bufet es fonamenta en l’eficàcia i l’agilitat, sempre amb l’objectiu d’oferir una servei integral al client.
El despatx professional es va fundar amb una voluntat multidisciplinar, amb l’objectiu de poder oferir als nostres clients tots els serveis que tant les persones físiques com les jurídiques poden requerir.
El nostre objectiu és:
Aconsellar el client mitjançant una visió global de tots els sectors d’incidència d’un acte o negoci jurídic.
Que el client tingui sempre assignat el seu responsable, el qual tindrà constància de tots els moviments i de totes les gestions realitzades perquè en cap moment no es trobi desassistit, és a dir: el tracte personalitzat.
Plantejar noves formes d’optimització a la gestió empresarial, tant dins de l’àmbit nacional com internacional.

  RESUMEN
Socios Fundadores:
Sr. Joaquim Mª. Fábregas i Pedrell.
Sr. Josep Oriola San Nicolás.
El Bufete tiene un Equipo de Dirección de seis Profesionales, así como una plantilla de 29 Abogados, 8 Economistas, 4 Graduados Sociales, 2 Investigadores Privados, 2 Agentes de la Propiedad y 1 Agente de la Propiedad Intelectual. así como Delegaciones en las principales Provincias de España.
Áreas de Trabajo: Derecho Civil. Derecho Mercantil. Derecho Laboral. Derecho Procesal. Derecho Penal. Derecho Administrativo. Derecho de Tecnologías de la Información. Derecho Internacional. Asesoramiento y gestión fiscal y contable. Asesoramiento y gestión laboral. Investigación privada y comercial.


Founder Partners:
Sr. Joaquim Mª. Fábregas i Pedrell.
Sr. Josep Oriola San Nicolás.
The Lawyer´s Office has a Direction Team of six Professionals and a staff of 29 Lawyers, 8 Economists 4 Social Graduates, 2 Private Investigators, 2 Real-State Agent and 1 Intellectual Property Agent, as well as Branches in the main Spain´s Provinces.
Areas of Practice: Civil Law. Commercial Law. Labour Law. Procedural Law. Criminal law. Administrative Law, Information Technologies Law. International Law. Fiscal and Accounting Management and Advising. Labour Management and Advising. Private and Mercantile Research.