Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
ENGELBERT MAGRIÑÁ AGUILERA


Datos Contacto


Avda. Catalunya, 2-A, baixos
25230  Mollerussa (Lleida)
Tel. 973 603 835
Fax 973 603 835
Móvil 639 900 848  PERFIL PROFESSIONAL
Sr. Engelbert Magriñá Aguilera. Enginyer Tècnic Agrícola. Enginyer Agrònom.

  ANY QUE VA SER FUNDAT
2001.

  GESTIÓ I SERVEIS
Taxacions agràries i industrials.
Projectes industrials i agroindustrials.
Projectes baixa tensió, gas, productes petrolífers, calefacció, aigua i climatització.
Legal·lització d´activitats.
Avaluacions ambientals.

  LLENGÜES DE TREBALL
Català, castellà, italià i anglès.

  UNA ALTRE DIRECCIÓ
Domènec Soberano, 23
43203 REUS (Tarragona)

  HORARI
Dilluns a divendres de 16h. a 20h.
Matins a convenir.

  RESUMEN
Sr. Engelbert Magriñá Aguilera. Ingeniero Técnico Agrícola. Ingeniero Agrónomo.
Año de fundación: 2001.
Servicios: tasaciones agrarias e industriales, proyectos industriales y agroindustriales, proyectos baja tensión, gas, productos petrolíferos, calefacción, agua y climatización, legalización de actividades, evaluación medioambiental.
Idiomas: catalán, castellano, italiano e inglés.


Engelbert Magriñá Aguilera. Agricultural technic engineer. Agronomy engineer.
Office founded in 2001.
Services: Industrial and agrarian appraisals and projects. Low tension, gas, oil products, heating, water and air conditioning. Legalization of activities. Environmental valuations.
Languages: Catalan, Spanish, Italian and English.