Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
MARÍA DOLORS AGUSTÍ BOU


Datos Contacto


Vernell, 22, 2n 2ª
17252  Sant Antoni de Calonge (Girona)
Tel. 972 651 257

  PERFIL PROFESSIONAL
Sra. María Dolors Agustí Bou. Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (1997). Postgrau de Comerç Internacional.
Col·legiada nº 2257 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Girona.

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1998.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Civil.
Dret Urbanìstic.
Dret Administratiu.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Anglès i Francès.

  HORARI
Dilluns a divendres de 16h. a 20h.

  RESUMEN
Sra. María Dolors Agustí Bou. Licenciada en Derecho por la Universidad de Girona. Postgrado de Comercio Internacional.
Despacho fundado en 1998.
Áreas de Trabajo: Derecho Civil. Derecho Urbanístico. Derecho Administrativo.
Idiomas: Castellano, Catalan, Inglés y Francés.


Sra. María Dolors Agustí Bou. Law Degree, Girona University.Postdegree of International Trade.
Lawyer´s Office founded in 1998.
Areas of Practice: Civil Law. Town-Planning Law. Administrative Law.
Languages: Spanish, Catalan, English and French.