Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
CONSULTORES ASOCIADOS DE
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, S.A. (IESA)Datos Contacto


Roger de Llúria, 118, 4º y 5º 2ª
08037  Barcelona
Tel. 934 587 900*
Fax 934 764 390


  RESPONSABLES DE LES ÀREES D´ESPECIALITZACIÓ DE LA CONSULTORA
Sr. Ramón Salabert Parramón. Coordinador General. Economista. Col·legiat núm. 3467 del Col·legi d´Economistes de Catalunya (1984). Màster de l´IESE en Direcció i Administració d´Empreses (PADE). Ex-Director General de Cooperatives i SS.AA.LL. del Ministeri de Treball. Ex-Director General del INEM.
Sra. Montserrat Capdevila Valls. Responsable de l´àrea sindical i de relacions col·lectives. Llicenciada en Dret. Col·legiada núm. 13752 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (1985). Membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Professora de Dret Sindical al Màster de RR.HH. Blanquerna (Universitat Ramón Llull).
Sr. Alberto Foncillas Molina. Responsable de l´àrea de relacions individuals del Treball i de Seguretat Social. Llicenciat en Dret. Col·legiat núm. 14759 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (1986).
Sr. Josep Mª. García Guerrero. Responsable de les àrees de Dret Administratiu i de Dret Informàtic i de les Noves Tecnologies. Llicenciat en Dret. Col·legiat núm. 11621 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (1981). Col·legiat núm. 22387 de l´Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (1983). Professor de l´Escola d´Organització Industrial (EOI).
Sr. Miquel Rodó Marcet. Responsable de l´àrea de Dret Privat. Llicenciat en Dret. Col·legiat núm. 18356 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (1991). Professor de l´Escola d´Organització Industrial (EOI).
Sra. Yolanda Infantes Plaza. Responsable de l´àrea ecnonòmica-fiscal-comptable. Economista. Col·legiada núm. 8216 del Col·legi d´Economistes de Catalunya (1997). Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (CEF). Professora de l´Escola d´Organització Industrial (EOI).

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Laboral (individual, sindical i de seguretat social).
Dret Privat (civil i mercantil).
Dret Administratiu.
Dret Informàtic i de les Noves Tecnologies.
Econòmic-fiscal-comptable.
Consultora d´empreses i entitats en general.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Anglès i Francès.

  RESUMEN
Consultoría integral de Empresas.
Áreas de trabajo: Derecho Laboral (individual, sindical y de seguridad social), Derecho Privado (civil y mercantil), Derecho Administrativo, Derecho Informático y de Nuevas Tecnologías, económico-fiscal-contable.
Idiomas: español, catalan, inglés y francés.


Business Integral Consulting.
Areas of Practice: Labour Law (Individual, Sindical and Social Insurances). Private Law (Civil and Mercantile). Administrative Law. New Technology and Computering Law. Financial-Fiscal-Accounting.
Languages: Spanish, Catalan, English and French.