Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
COL.LEGI OFICIAL D´ENGINYERS TÈCNICS
DE TELECOMUNICACIÓ DE CATALUNYADatos Contacto


Madrid, 3, baixos, esc A-B
08022  Barcelona
Tel. 934 342 070
Fax 934 342 071
  DEGÀ
Sr. Ferrán Amago Martínez.

  SERVEIS COETTC
El Col·legi Oficial d´Enginyers Tècnics de Telecomunicació ofereix un servei d´assessorament als organismes oficials, entitats, empreses i particulars en temes de peritatges, informes i dictàmens a nivell de telecomunicacions.

L´enginyer tècnic de telecomunicació és un professional competent caracteritzat per la imparcialitat en els seus projectes.

Els nostres col·legiats com a enginyers tècnics de telecomunicació són els tècnics competents en:
- Xarxes de telecomunicació/ Infraestructures Comunes de Telecomunicació.
- Radio i emissions radioelèctriques.
- Telemàtica.
- Acústica de la edificació i acústica medi ambiental.

Comptem amb un miler de col·legiats en tota Catalunya, disposem de les seves dades de contacte en la nostra pàgina web www.coettc.com o bé trucant al 93 434 20 70 (Anabel).

  LLENGUES DE TREBALL
Català, castellà i anglès.

  RESUMEN
Decano: Sr. Ferrán Amago Martínez.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, ofrece un servicio de asesoramiento a organismos oficiales, entidades, empresas y particulares en temas de peritaje, informes y dictámenes a nivel de telecomunicación.
Nuestros colegiados como ingenieros técnicos de telecomunicación, son los técnicos competentes en: redes de telecomunicación / infraestructuras comunes de telecomunicación, radio y emisiones radioeléctricas, telemática, acústica de la edificación y acústica medioambiental.
Idiomas: español, catalán e inglés.


Dean: Ferrán Amago Martínez.
The Telecommunication Technical Engineers Official College, offers advising services to Institutions, Official Associations, Company, Business and particulars on matters of Expert works, report and dictums on the Telecommunication areas.
Our Telecommunication Technical Engineer Members work on: Telecommunication nets/Telecommunication
general infrastructures. Radio and radioelectrical emissions. Telematics. Environmental and construction acoustics.
Languages: Spanish, Catalan and English.