Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 Datos Contacto


Diputació, 276, 1º 2ª
08009  Barcelona
Tel. 934 817 190/934 817 191
Fax 934 817 192  PERFIL PROFESSIONAL
El titular del despatx, Juan José Cabell Francisco, Màster en comerç i legislació internacional, arbitre del T.A.C.E.D., que ha celebrat en recent data, els 29 anys de l´exercici lliure de la professió, és llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona; havent cursat estades a Estrasburg i a París (Nanterre), a l´efecte d´aprofundir i especialitzar-se en Dret Internacional i especialment en la branca del Transport de Mercaderies per Carretera. Anteriorment i fins 1978, impartia l´ensenyament de les disciplines jurídiques.
Col·legiat nº 10316 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (1978).

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1978.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Civil.
Dret Mercantil (transport internacional).
Dret Laboral.
Dret Fiscal.
Dret Penal.
Dret Comunitari.
Extranjería.

  HORARI
Dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 20h.

  RESUMEN
Sr. Juan José Cabello Francisco. Licenciado en Derecho.
Bufete fundado en 1978.
Áreas de trabajo: Derecho Civil. Derecho Mercantil (transporte internacional). Derecho Laboral. Derecho Fiscal. Derecho Penal. Derecho Comunitario. Derecho de Extranjería.


Sr. Juan José Cabello Francisco. Degree in Law.
Lawyer´s Office founded in 1978.
Areas of Practice: Civil Law. Commercial Law (International transport). Labour Law. Fiscal Law. Criminal law. Community Law. Foreign Law.

Derecho Civil y Derecho Mercantil