Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 
BARCONS I LLUANSI ADVOCATS


Datos Contacto


Bonastruc de Porta, 1, 1º 1ª
17001  Girona
Tel. 872 080 190
Fax 972 208 994


  PERFIL PROFESSIONAL
Sr. Martí Lluansí Sastre. Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona (1998). Màster en Dret Administratiu en IDEC de Barcelona. Col·legiat nº 635 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Figueres.
Sr. Jaume Jesús Barcons Casas. Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona (1998). Màster en Tributació en el Centre Garriges de Madrid. Màster en Dret Laboral i Seguretat Social en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Col·legiat nº 2214 de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Girona.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL
Dret Laboral.
Dret Civil.
Dret Administratiu.
Dret Fiscal.

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Francès i Anglès.

  RESUMEN
Sr. Martí Lluansí i Sastre. Licenciado en Derecho por la Universidad de Girona. Master en Derecho Administrativo.
Sr. Jaume Jesús Barcons Casas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Girona.
Áreas de Trabajo: Derecho Laboral. Derecho Civil. Derecho Administrativo. Derecho Fiscal.
Idiomas: Castellano, Catalan, Francés e Inglés.


Sr. Martí Lluansí Sastre, Degree in Law, Girona University. Master in Administrative Law.
Sr. Jaume Jesús Barcons Casas. Degree in Law, Girona University.
Areas of Practice: Labour Law. Civil Law. Administrative Law. Fiscal Law.
Languages: Spanish, Catalan, French and English.