Buscador Profesional: www.thesauro.com  
Peritos, Abogados, Medicos, Construcción, Turismo Sanitario  


 
 Datos Contacto


Mallorca, 260, 4t
08008  Barcelona
Tel. 934 880 444
Fax 934 871 644  PRESIDENT
D. José Luis Mezquita del Cacho.

  COMITÉ DE DIRECCIÓ
Barcelona
Jesús Labarias Juseu (Director Ejecutivo).
Madrid
Francisco Valero Moreno.
Alicante
Juan Carlos Vázquez Picó.
Cáceres
Felipe Vela Aliaga.

  SOCIS/MEMBRES DEL BUFET
· Socis Auren Abogados Barcelona
D. Jesús Labarias Juseu. Soci Director.
D. José María Bargalló Ferrer. Soci Subdirecor.
D. José Luis Mezquita del Cacho.
D. Pere Azuara Danis.
D. Silvestre Noguera Bartoll.
D. Jorge Barberán Coma.
D. José Miguel Tesas Pomar.

  ANY QUE VA SER FUNDAT
1997.

  ÀREES PREFERENTS DE TREBALL


Dret Mercantil i de Societats.
Contractació Civil i Mercantil.
Dret Tributari.
Dret Laboral.
Dret Administratiu.
Dret Urbanístic.
Dret Immobiliari.
Dret Mediambiental i d´Aigües.

Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual.
Dret de la Competència.
Dret del Transport.
Dret sobre Noves Tecnologies i Internet.
Dret Penal.
Assessorament Jurìdic per projectes internacionals.
Dret Civil de l´Empresa Familiar.
Planificació i Desenvolupament de Societats Holding Familiars.

  ASSOCIACIONS A LES QUALS PERTANY
Alliott Group.

  DELEGACIONS
Barcelona, Madrid, Alacant, Murcia, Andorra, Càceres, Lleida, Maó, Màlaga, Palma de Mallorca, Sevilla i València.
  Oficines locals: El Prat de Llobregat (Barcelona), Valld ´Aran (Lleida) i Mollerussa (Lleida).

  LLENGÜES DE TREBALL
Castellà, Català, Francès i Anglès.

  FILOSOFIA/HISTORIA
Auren Abogados és una firma espanyola multidisciplinar fundada recenment, resultat de la fusió de les diverses àrees jurídiques de la Consultora Auren: el nucli fonamental de la nova firma d´advocats ha estat Labarías & Asociados, Abogados (1980), que ha liderat el procés passant prèviament per una fase intermèdia d´associació en la qual la signatura es va denominar Auren-Labarías Abogados (1997). Es tracta d´una empresa dinàmica, amb implantació nacional i immersa en un fort procés de creixement. Està especialitzada en serveis jurídics integrals a pymes, ales que pretén servir primant la qualitat, la professionalitat i la proximitat al client.

  RESUMEN
Presidente:
José Luis Mezquita del Cacho.
Bufete fundado en 1997.
Áreas de Trabajo: Derecho Mercantil y de Sociedades. Contratación Civil y Mercantil. Derecho Tributario. Derecho Laboral. Derecho Administrativo. Derecho Urbanístico. Derecho Inmobiliario. Derecho de Medioambiente y Aguas. Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Derecho de la Competencia. Derecho del Transporte. Derecho sobre Nuevas Tecnologías e Internet. Derecho Penal. Asesoramiento jurídico para proyectos internacionales. Derecho Civil de Empresa Familiar. Planificación y Desarrollo de Sociedades Holding Familiares.
Idiomas: Casrtellano, Catalan, Francés e Inglés.


President:
José Luis Mezquita del Cacho.
Lawyer´s Office founded in 1997.
Areas of Practice: Business and Commercial Law. Mercantile and Civil Contract. Tax Law. Labour Law. Administrative Law. Town-Planning Law. Building Law. Water and Environmental Law. Industrial and Itellectual Law. Concurrrence Law. Transport Law. New Technilogy and Internet Law. Legal Advising for International Projects. Criminal law. Family Company Civil Law. Planning and Development of Family Holding Company.
Branches in: Barcelona, Madrid, Alacant, Murcia, Andorra, Càceres, Lleida, Maó, Màlaga, Palma de Mallorca, Sevilla i València.
Languages: Spanish, Catalan, French and English.